Velkommen til Produktionsskolen Mimers Brønd.

En skole hvor vi vægter det praktiske arbejde.
Vi satser på et godt socialt miljø og et godt sammenhold.
Vi gør en indsats for at ruste vores elever til at komme videre i uddannelse eller arbejde.
Vi tilbyder vejledning og sender vores elever i praktik for at afprøve muligheder og for at åbne døre.
Vi samarbejder med omkringliggende landbrugsskoler og erhvervsskoler.

Følg os på facebook

 Forstander Karen Plesner, har givet Produktionsskolen Mimers Brønd 8 gode og indholdsrige år. Karen har skabt et solidt grundlag for Mimers Brønd, som nu med stolthed kan føres over i det nye FGU fra 1. august 2019. Karens store indsats er torsdag 4. juli 2019 blevet markeret med sang, taler og flotte gaver. Hele netværket omkring Mimers Brønd, samarbejdspartnere og personale, vil komme til at mangle Karens gode stil, drivkraft og hendes motto "Det finder vi ud af" - et motto som kendetegner Karen. For intet er så udfordrende at det ikke kan løses, så: "Det finder vi ud af". 

Karen ønskes alt held og lykke for fremtiden, med tak for hendes indsats for skolen, og de unge der har krydset hendes vej. 

 

 

 


Produktionsskolen Mimers Brønd har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.


I forbindelse med studietur til Rumænien har skolen modtaget støtte via Erasmus? programmet