Velkommen til Produktionsskolen Mimers Brønd.

En skole hvor vi vægter det praktiske arbejde.
Vi satser på et godt socialt miljø og et godt sammenhold.
Vi gør en indsats for at ruste vores elever til at komme videre i uddannelse eller arbejde.
Vi tilbyder vejledning og sender vores elever i praktik for at afprøve muligheder og for at åbne døre.
Vi samarbejder med omkringliggende landbrugsskoler og erhvervsskoler.

Følg os på facebook

Lige for tiden har vi et hold KUU elever på studietur til Rumænien - 

Her er et stemningsbillede fra praktikdagene på hestefarmen i Bukarest – landbrugs eleverne Natasja, Jonathan, Mai og Jessica hygger om dyrene.

 

 


Produktionsskolen Mimers Brønd har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.


I forbindelse med studietur til Rumænien har skolen modtaget støtte via Erasmus? programmet