Aktiv Borgerstøtte

På Aktiv Borgerstøtte får du færdigheder, der kan bruges i mange sammenhænge. Du lærer at arbejde med mennesker på mange forskellige måder.

Du har interesse for at være den person, der giver andre livskvalitet i hverdagen, ved at være opmærksom på de små ting, der skal til for at skabe glæde.

Arbejdet med udsatte mennesker kan være på plejecentre, hos flygtninge, handicappede i private hjem og på bosteder.

Du vil beskæftige dig med mange forskellige opgaver. Fælles for områderne er, at du har fokus på at yde en indsats der betyder at borgeren får en god oplevelse og har lyst til at klare flere opgaver i hverdagen selv. Du kan være støtten der får borgeren til at klare indkøb, rengøring, tøjvask og E-boks selv. Du kan også være den der tager initiativet til en tur i naturen eller hjælper med at lave en middagsinvitation til venner og veninder.

Du vil lære om kommunikation, kreative opgaver, motoriske øvelser og hvordan man arbejder i folks private hjem.
Fra dit kendskab til borgerens udfordringer, lærer du om hvordan du kan støtte og hjælpe så hverdagen bliver lettere og mere indholdsrig for de der har behov for hjælp.

Endelig får du undervisning i emner som planlægning, organisering og kommunikation.

Erhvervstræning:
Din erhvervstræning kan foregå på plejecentre, i hjemmeplejen, i private hjem, på bosteder, på opholdssteder og lignende.

Fag, certifikater og andre aktiviteter:
Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau. Desuden tager du kurser i hygiejne, førstehjælp, arbejdsmiljø, social og sundhedsfag.

Job:
Som erhvervsassistent kan du f.eks. få arbejde i ældreplejen og som handicapmedhjælper