Gennem samvær med børn og ældre lærer du noget om hvad det betyder at være aktiv og hvordan man kan være aktiv på trods af skavanker.

Du er med til at tilrettelægge aktiviteterne hvoraf hovedvægten foregår i naturen og i samspil med dyr.

Vi får og tager på besøg i daginstituationer, plejeboliger og hos dagplejere. Inden dette forbereder vi os så vi er "klædt godt på", dette kan være ved at se en film, lære om teorien bag ved arbejdet eller arbejde med noget praktisk på værkstedet. Vi har endvidere en aftale med Kristrup Børnehus, der har en udebørnehave på Brugsgaard (Åhuset), hvor du som elev kan være med til at passe, lege, spise og hygge med børnene 

        

På Aktiv Omsorg er du med til at:

  • arrangere aktiviteter for børn, unge og ældre
  • arbejde pædagogisk med en opgave
  • tilrettelægge aktiviteter der styrker din sundhed, både fysisk og psykisk
  • lege og grine
  • udveksle meninger og holdninger
  • udvikle og definere linjen
  • passe vores dyr