Almen undervisning

På Mimers Brønd tilbyder vi undervisning i dansk og matematik. Undervisningen tager udgangspunkt i hverdagen og de problemstillinger eleverne støder på i det daglige arebejde. På den måde forsøger vi at skabe en sammenhæng mellem det abstrakte boglige og de konkrete opgaver eleverne skal udføre i løbet af dagen.

Der er undervisning i matematik hver mandag formiddag og i dansk hver onsdag formiddag. Undervisningen foregår på Brusgaardsvej 17.