Bestyrelsen for Mimers Brønd


 
Niels-Ole Knoblauch
p.t langtidssygemeldt

Mail: nok@dadlnet.dk

 
Formand
Jens Åge Skipper

Udpeget af landboforeningen

Mail: jaaskipper@live.dk
       
Inger Marie Secher

Udpeget af Randers Kommune

Mail: elisaholt@mail.dk
 
Hannah Hunt Nørgaard

Valgt af skolekredsen

Mail:
hannah.hunt.noergaard@skolekom.dk
       
 

Næstformand

Jens Ove Pedersen

valgt af skolekredsen

j.o.pedersen@fiberflex.dk

 

 

Anders Buhl Christensen

Valgt af skolekredsen

Mail: abc@randers.dk
       
  Marie Holm Nielsen

Medarbejderrepræsentant

Mail: mhn@mimersbroend.dk
 

Palle Wisbech Pedersen

valgt af skolekredsen

Mail: pwp@ign.ku.dk