Bestyrelsen for Mimers Brønd

 

Næstformand

Jens Ove Pedersen

valgt af skolekredsen

j.o.pedersen@fiberflex.dk 
Formand
Jens Åge Skipper

Udpeget af landboforeningen

Mail: jaaskipper@live.dk
       
Inger Marie Secher

Udpeget af Randers Kommune

Mail: elisaholt@mail.dk
 

Linda Drotten

valgt af skolekredsen

Mail: linda.drotten@mail.dk

       
 

Palle Wisbech Pedersen

valgt af skolekredsen

Mail: pwp@ign.ku.dk

 

Anders Buhl Christensen

Valgt af skolekredsen

Mail: abc@randers.dk
       
Marie Holm Nielsen

Medarbejderrepræsentant

Mail: mhn@mimersbroend.dk