Butik og Kundeservice

     
Butik og Kundeservice i Bilka, Randers Storcenter 


 
 

Butik og kundeservice i Bilka Randers Storcenter.

For dig der gerne vil uddannes indenfor, butik, bager, slagter, delikatesse eller lager.

Butik og kundeservice er et produktionsskoletilbud hvor undervisning og værksted er forlagt til Bilka i Randers Storcenter.

En del af dagligdagen foregår i de forskellige afdelinger i Bilka, hvor den praktiske læring foregår i samarbejde med de ansatte i Bilka.

Du bliver som elev på linjen tilknyttet en fast afdeling i Bilka, hvor du bliver oplært, og hjælper med løsning af de forskellige opgaver. Du får naturligvis udleveret arbejdstøj, navneskilt osv. således at du er med i fællesskabet i Bilka.

Der er mulighed for at afprøve forskellige afdelinger i selve butikken, kasselinje, havecenter, lager, bager, slagter og delikatesse er også en mulighed.

Opgaverne kan være vareopfyldning, spaceopbygning, oprydning, kundebetjening, produktion af varer og meget mere.

Du indgår i butiksarbejdet på lige vilkår med de øvrige ansatte. I tilknytning til linjen er der altid en værkstedslærer til stede. Værkstedslæreren står for den undervisning der knytter sig til det praktiske arbejde i butikken, og står til rådighed som din daglige sparringspartner og fungerer som bindeled mellem produktionsskoleværkstedet og Bilka.

Der vil løbende være undervisning i fag rettet mod handelsområdet, og desuden mulighed for dansk og matematik. Du opnår både praktisk og teoretisk erfaring med handelsområdet, og der vil være en tydelig kobling mellem teori og praksis.

Du øves samtidig i personlige og sociale færdigheder gennem løbende dialog og vejledning.

For at blive elev på linjen, skal du omkring Din UU-vejleder og have en målgruppevurdering. Der aftales et besøg på linjen med rundvisning og en samtale. Desuden skal du fremvise en ren straffeattest.

Vi optager nye elever løbende.

Kontaktværkstedslæreren for yderligere oplysninger eller aftale om besøg:

Værkstedslærer Dorthe Jereminsen: Tlf. 22 55 98 65