Grøn vedligehold

På Grønt vedligehold kombinerer du din interesse for natur og planter med indsigt i, hvordan du kan være med til at passe på miljøet.

Du arbejder i det fri, hvor du passer og vedligeholder beplantninger og grønne områder. Du kan også lære at løse lette opgaver inden for skovbrug og gartneri.

I løbet af uddannelsen får du bl.a. viden om grøn energi og om de påvirkninger af miljøet, der fx kommer fra vores energiforbrug, anvendelse af midler til bekæmpelse af ukrudt mv.

Naturen er en ressource for landbrug og skovbrug, men også et sted, hvor mennesker slapper af og bruger deres fritid. På værkstederne inden for temaet Jordbrug, skovbrug og fiskeri får du indsigt i forskellige måder at gribe vedligehold og bevaring af naturen an på.

Du vil samarbejde med dine kammerater på skolen om at løse de daglige arbejdsopgaver, så der samtidig  tages mest muligt hensyn til miljøet.

Ud over det naturfaglige med at passe grønt og planter får du også undervisning i at kommunikere og håndtere konflikter, og du lærer at planlægge og organisere dit arbejde, så du kan overskue dine opgaver.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i lokale boligforeninger, på genbrugsstationer og i virksomheder inden for gartneri og skovbrug.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk, matematik og evt. naturfag, som du kan afslutte på D-niveau.

Samtidig kan du tage kursus i at anvende en skovsav og kurser i miljø- og biologiske forhold, førstehjælp og arbejdsmiljø.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde som medhjælper inden for grønt vedligehold, fx i boligforeninger, på kirkegårde eller ved skoler. Desuden som medhjælper inden for gartneri, skovbrug og ved genbrugsstationer.