Handel og kundeservice

På Handel og kundeservice får du færdigheder, der kan bruges i mange sammenhænge. Du lærer at arbejde i butikker, på kontor og i reception.

Butikkerne kan være detailbutikker, fx tøjforretninger og bogbutikker, eller dagligvarebutikker som en købmandsbutik. Det kan også være større varehuse.

Kontorarbejdet kan foregå i private virksomheder eller på skoler og andre offentlige institutioner.

Du vil beskæftige dig med mange forskellige opgaver. Fælles for områderne er, at du har fokus på at yde en god service, så kunden får en god oplevelse og har lyst til at vende tilbage.

Når du betjener kunder, er du butikkens eller virksomhedens ansigt udadtil. Du lærer fx at søge informationer på nettet, så du kan besvare kundernes spørgsmål, både over telefonen og ved disken i butikken.

Du kommer til at bruge it til rigtig mange opgaver. Fx lærer du om køb og salg af varer på nettet, og du kan anvende computeren, når du behandler ordrer, sender varer og vedligeholder virksomhedens hjemmeside.

Desuden lærer du helt grundlæggende færdigheder som at betjene kasseapparatet, modtage varer og fylde varer på hylderne i butikken.

Du kan få erfaring med lagerstyring, præsentation og salg af skolens egne produkter, og i forbindelse med arrangementer på skolen øver du dig på at formidle budskaber og servicere kunder.

Ud fra dit kendskab til virksomhedens profil og varesortiment lærer du om markedsføring, forretningsdrift og evt. lovgivning inden for branchen. Fx kan du lære om butiksdrift inden for fødevarebranchen.

Endelig får du undervisning i emner som planlægning, organisering og kommunikation.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i dagligvarebutikker, detailbutikker, på skoler og i private virksomheder. Desuden i webbutikker, servicevirksomheder inden for turisme og hoteldrift samt i kiosker og lignende.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau. I Grenå kan du ud over dansk vælge mellem matematik og engelsk.

I Randers kan du desuden tage kurser i hygiejne, førstehjælp, arbejdsmiljø, markedsføring og iværksætteri.

I Grenå kan du fx tage kurser i kundeservice og kundepsykologi, konflikthåndtering og regneark, og du får undervisning i at håndtere hjemmesider og udføre grafisk arbejde.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde som butiksassistent i dagligvare- og detailbutikker, som medhjælp i gårdbutikker, kiosker og på campingpladser.