Historie

Historien bag Produktionsskolen Mimers BrøndSkolen ligger på et 600 år gammelt herresæde, som siden blev en stor proprietærgård, "Brusgård". Gården blev drevet som almindeligt landbrug indtil 1979, hvor Randers kommune købte den. Herefter var den indtil 1997 ramme om produktionshøjskolen "Brusgård".
 I 1997 blev hovedbygningen, landbruget og Lakseriet delt i 3 enheder og i de efterfølgende 2 år blev landbruget drevet i et samarbejde mellem Randers Produktionshøjskole og Århus Produktionsskole. Samarbejdet ophørte i 1998.

Det betød, at landbruget ikke længere skulle fungere som skolelandbrug. En gruppe lærere, nogle elever, nogle forældre, en forstander fra Randers, en viceforstander fra Århus og en god ven, der syntes, at det var en rigtig dårlig ide at lukke produktionsskolelandbruget, udarbejdede en plan for oprettelsen af Mimers Brønd, den økologiske produktionshøjskole som en selvstændig skole.
Det kostede meget arbejde og mange sværdslag inden skolen var en realitet, men det lykkedes at få Århus Amt og Randers Kommune til at dele det grundtilskud, der var en betingelse for at skolen kunne oprettes.

Den 1. oktober 1999 var alle aftaler på plads og skolen startede sin virksomhed.