Landbrug og naturpleje

På Landbrug og naturpleje dyrker du din interesse for natur, dyr og planter.

Du kan arbejde i det fri, hvor du får færdigheder i at producere sunde fødevarer og håndtere maskiner til jord- og skovbrug.

Dine arbejdsopgaver følger årstiderne. Du er med til at dyrke jorden omkring skolen, og du lærer at passe gårdens grise, køer og får.

I marken kører du traktor og betjener maskiner til at pløje, harve, tromle og så. Endelig er du med til at høste og sikre, at afgrøderne kommer i hus.

Om foråret kan du holde opsyn, når fårene læmmer, og du kan være med, når ulden klippes af fårene.

Du lærer at udføre mindre reparationer på maskiner og bygninger I naturen, og omkring skolen bruger du forskellige redskaber til at vedligeholde elhegn, skov og beplantninger.

På værkstederne samarbejder du med dit team om at drive landbruget og sørge godt for dyrenes velfærd. Derfor får du bl.a. undervisning i at kommunikere og løse konflikter.

Endelig lærer du at planlægge og organisere dit arbejde og tage ansvar for din del af opgaverne.

Uddannelsen har bl.a. fokus på dyrevelfærd og økologi. Den kombinerer derfor temaet Jordbrug, skovbrug og fiskeri med temaet Mad og sundhed.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå ved lokale landmænd, maskinstationer og anlægsgartnere.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og et andet fag, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage traktorkørekort, sprøjtecertifikat, og kurser inden for svejsning, førstehjælp, arbejdsmiljø.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde som medhjælper i landbruget, som medhjælp inden for gartneri og på planteskoler samt på maskinstationer og lignende