Landbrugslinjen 
Som elev på landbrugslinien får du mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige opgaver og områder inden for landbrug og naturpleje. Du får mulighed for at være med til pasning af dyreholdet, som består af får, grise og køer.
Opgaverne med dyreholdet rummer alt fra daglig pasning til planlægning, registrering og vedligehold af stalde, indhegning og maskiner.
Når der kommer besøgende på skolen har du en vigtig rolle i at være med til at fortælle om dyrerne og vise maskiner og andet frem 

På Landbrugslinjen er du med til at:

  • passe gårdens grise, køer og får
  • arbejde i stalden
  • passe hegn og naturarealer
  • holde opsyn når fårene læmmer
  • dyrke og drive 160 ha økologisk landbrug
  • arbejde i marken med landbrugsmaskiner
  • reparere og vedligeholde landbrugsmaskiner
  • arbejde i skoven med vedligehold og brænde