Samarbejdsaftaler

Med Mimers Brønds geografiske placering mellem Randers og Århus, tæt på Favrskov kommune og Djurslands 2 kommuner har vi et stort geografisk område med mange institutioner vi samarbejder med. Da vi tilmed har et specielt tilbud med rigtig mange dyr og de store arealer med marker og skove der ligger op til friluftsliv, får vi også elever fra et stort område. Det gør at vi kommer til at samarbejde med rigtig mange rundt omkring, og vi er altid åbne for et godt samarbejde, der kan være til gavn for vores elever.
Herunder er der link til de institutioner vi har deciderede samarbejsaftaler med.

UU-Randers

Kalø Økologisk Landbrugsskole

Jordbrugets Uddannelsescenter

Asmildkloster Landbrugsskole

Århus Tech

Sosu-Randers