Sådan kommer du i gang

Før du kan blive elev på Mimers Brønd skal du komme på besøg for at se skolen. Vi viser dig rundt og fortæller lidt om hvad det vil sige at være elev hos os, og du har muligheden for at se om skolen er noget for dig.

Et ophold på Mimers Brønd er for:

  • unge under 25 år
  • som har opfyldt undervisningspligten
  • som endnu ikke har taget en ungdomsuddannelse
  • og som har brug for tid og afklaring


For at blive optaget på Mimers Brønd skal du omkring din UU-vejleder i den kommune du bor i. UU-vejlederen skal
sammen med dig finde ud af om en produktionsskole er det rigtige tilbud til dig. Hvis det er det, får du udstedt en målgruppevurdering. Den skal du have med på skolen senest den dag du starter og bliver indskrevet.
Når du starter på skolen, vælger du dig ind på en linje; Landbrugslinjen, Hestelinen, Aktiv Omsorg - linjen eller Virksomhedsskolen. Hver linie har en lærer, som bliver din kontaktlærer i dit forløb hos os.
Du skal vide, at et ophold på produktionsskolen ikke er et formelt kompetencegivende tilbud. Det vil sige, at vi ikke uddanner til bestemte jobs og opholdet giver heller ikke adgang til uddannelser, du ikke i forvejen har adgang til, men du kan sagtens have glæde af det faglige udbytte, du får på skolen i fremtidige jobs og du bliver bedre rustet til at klare de faglige krav på en uddannelse.

Her finder du links til UU i de kommuner der ligger tættest på os og som vi samarbejder mest med:

UU-Randers    UU-Århus      UU-Favrskov      UU-Djursland     UU-Viborg