Undervisningsmiljø

Arbejdet med undervisningsmiljøet på Mimers Brønd er en løbende proces, der involverer elever, lærer og ledelse. På det ugentlige fællesmøde er arbejdsmiljø bredt set et fast punkt.   

Målet for skolens indsats er at øge elever og medarbejderes bevidsthed omkring arbejdsmiljø og derigennem give redskaber til at skabe de bedste rammer og vilkår for et godt skoleforløb og dermed et godt undervisningsmiljø.

Hent seneste undervisningsmiljøvurdering her.